Centrul pentru Servicii Cetatenii Europene
 
 
CSCE Servicii educaționale
ZÂMBIȚI, VEȚI STUDIA ÎN ROMÂNIA!
 
PROGRAME DE STUDIU PENTRU STUDENȚI NON-UE
Peste 400.000 de experți din țările africane au absolvit studii universitare în România.
Astăzi sunt miniștri, membri ai parlamentelor, oameni de afaceri, profesori, medici, ingineri.
Aceștia sunt reprezentanții țărilor lor native din cadrul Organizațiilor Internaționale.
Ei sunt cei care au făcut să devină real acest moment când tu poți citi aceste rânduri.
România - Țara educației globale 4.0
 

Centrul de Servicii pentru Cetățenii Europene

Oferim următoarele servicii:
 • Asistență pentru accesul la programele de studiu alese;
 • Ajutor la compunerea și trimiterea dosarelor de înregistrare;
 • Instruirea pentru cunoștințele și competențele necesare pentru a intra în cursurile universitare;
 • Pregătirea documentelor pentru călătorie și șederea la studii în România;
 • Furnizarea oricărei alte informații suplimentare cerute de candidați, în limitele domeniului dat.
Pentru a facilita accesul la sistemul de învățământ superior din România, programul nostru de studiu din România oferă certificarea lingvistică necesară. Centrul de Servicii pentru Cetățenii Europene oferă cursuri preliminare de E-learning pentru Anul pregătitor al limbii române pentru studenții străini, după cum urmează:
 
Nivel
Limba română pentru studenții străini
Cursuri online
Taxe generale
A1 și A2
Începători, pentru toate domeniile acreditate de educație
20 de ore pentru A1 și 20 de ore pentru A2
7 euro / student / oră
B1 și B2
Studii medii pentru toate domeniile de învățământ - obligatorii pentru înscrierea la licență / master
20 de ore pentru B1 și 20 de ore pentru B2
7 euro / student / oră
C1 și C2
Studii avansate - obligatorii pentru înscrierea în cadrul Departamentului de pregătire a cadrelor didactice
40 de ore pentru C1 și 40 de ore pentru C2
10 euro / student / oră
CSCE lansează oferta de cursuri de limba română nivel A1, la prețul promoțional de 7 Euro/oră/persoană, pentru țări din Africa.
Pentru primii 10 înscriși la curs, CSCE va întocmi dosare de candidatură pentru bursele acordate de statul romîn, prin Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din București, pentru anul universitar 2019-2020.
În momentul validării înscrierii la curs, la adresa [email protected], candidații admiți vor primi din partea CSCE:
 • Anexa 1 – cerere de bursă pentru studii în România (formularul Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat)
 • Anexa 2 – cerere de bursă pentru studii în România (formularul Ministerului Educației Naționale)
 • Anexa 3 – lista documentelor pentru dosarul de candidatură
 • Anexa 4 – formularul de Declarație pe proprie răspundere
După absolvirea cursului, veți avea oportunitatea de a deveni “our European Advisers” în teritoriul țărilor de proveniență.
În perioada studiilor universitare veți putea avea acces la practică de specialitate în întreprinderi și companii de top prin intermediul CSCE.
Programul Studiază în România are ca obiectiv principal facilitarea accesului studenților din țările africane la programele de studii universitare furnizate de unele dintre cele mai remarcabile universități recunoscute din România și din alte țări ale UE.
Lista instituțiilor acreditate de învățământ superior
Universități cu care CSCE are acorduri sau tradiții de colaborare:
 1. Universitatea "Politehnica" din București
 2. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
 3. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
 4. Universitatea din București
 5. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
 6. Academia de Studii Economice din București
 7. Universitatea Națională de Muzică din București
 8. Universitatea Națională de Arte din București
 9. Universitatea Națională de Teatru și Film "I.L. Caragiale" din București
 10. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
 11. Universitatea "Transilvania" din Brașov
 12. Universitatea din Craiova
 13. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
 14. Universidade de Petrosani
 15. Universitatea din Pitești
 16. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 17. Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București
 18. Universitatea "Titu Maiorescu" din București
 19. Universitatea "Hyperion" din București
 20. Universitatea "Bioterra" din București
 21. Universitatea Ecologică București
 22. Universitatea "Angel Kančev" din Ruse (Bulgária)
 23. Universitatea "Constantin Stere" de Studii Politice și Economice Europene din Chișinău (R. Moldova)
 24. Universitatea Americană din Moldova - Chișinău (R. Moldova)
și toate celelalte: instituțiile de învățământ superior de stat, instituțiile militare de învățământ superior de stat, instituțiile private de învățământ superior.
 
DOMENII ȘI PROGRAME DE STUDIU
CE POT STUDIA STUDENȚII NON-UE LA CELE MAI REMARCABILE UNIVERSITĂȚI RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN ALTE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT RECUNOSCUTE INTERNAȚIONAL CU CARE CENTRUL DE SERVICII PENTRU CETĂȚENI EUROPENE ARE ACORDURI SAU TRADIȚII DE COOPERARE
 

Programe de studii universitare de licență

Domeniul educației
Programe de studiu
Mine, petrol și gaze
Inginerie minieră
 
 
Sondaj minier
Inginerie civilă
Construcții miniere
Ingineria mediului
Ingineria și protecția mediului în industrie
Inginerie industrială
Ingineria și managementul calității

Ingineria securității în industrie
Inginerie și management
Inginerie economică industrială
Inginerie economică în construcții
 
Inginerie industrială în construcții
Management
Management
Finanțe
Finanțe și bănci
 
Bănci și Finanțe
Contabilitate
Contabilitate și informatică de gestiune
 
Contabilitate și informatică de afaceri
 
Contabilitate și Managementul Informațiilor
Administrarea afacerilor
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Științe administrative
Administrație publică
Sociologie
Sociologie
Asistență socială
Asistență socială
Matematică
Matematică informatică
 
Informatică matematică
Inginerie și management
în agricultură și
dezvoltare rurală
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism
 
Inginerie și management în sectorul alimentar și agroturism
Ingineria produselor alimentare
Ingineria produselor alimentare
Controlul și expertiza produselor alimentare
Drept
Drept
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
Economie și afaceri
internaționale
Economie și afaceri internaționale
Afaceri internaționale
Marketing
Marketing
Științe ale comunicării
Jurnalism
Comunicare și relații publice
Științe ale educației
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Limbă și literatură
Engleză și japoneză / arabă / engleză
Franceză și japoneză / arabă / engleză
Germană și engleză
Engleză și rusă / chineză / turcă
Română și engleză / spaniolă
Limba și literatura română - o limbă și literatură străină (engleză, franceză, japoneză)
Psihologie
Psihologie
Științe politice
Științe politice
Fizică
Fizică
Informatică
Informatică
Ingineria sistemelor
Automatică și informatică aplicată
 
Controlul automat aplicat și
Calculatoare și tehnologia informației
Calculatoare
Teatru și artele spectacolului
Artele spectacolului
 
Arta Teatrului (Actori)
Cinematografie și media
Cinematografie, fotografie, media
 
Cinematografie, Fotografie, Mass-media
(Regie de film și TV, imagine film și TV)
Istorie
Istorie
Geografie
Geografie
Inginerie electrică
Inginerie electrică și calculatoare
 
Inginerie Electrică
Inginerie energetică
 
 
Inginerie Energetică
 
 
 
Control automat și computere
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
 
 
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Inginerie mecanică
 
 
Inginerie mecanică și mecatronică
Inginerie industrială
 
 
Ingineria și managementul sistemelor tehnologice
Ingineria mediului
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice
 
Ingineria sistemelor biotehnice
Ingineria transporturilor
 
 
 
Ingineria transporturilor
Inginerie aerospațială
 
 
Inginerie aerospațială
Ingineria materialelor
 
 
Știința și ingineria materialelor
Inginerie chimică
 
 
 
Chimie aplicată și știința materialelor
 
 
 
Inginerie în Limbi Străine
Științe inginerești aplicate
Inginerie medicală
 
Științe aplicate
Inginerie și management
 
 
Antreprenoriat, Inginerie și Management în Afaceri 
 
 
 
Științele sociale și umane și Formarea profesorilor
 

Programe de masterat

Domeniul educației
Programe de studiu
Mine, petrol, gaze
Exploatarea durabilă a resurselor minerale (în limba engleză)
Sondaj minier asistat de calculator și cadastru
Siguranța muncii și managementul sănătății
Inginerie civilă și instalații
Construcții miniere proiectare inginerie
Ingineria mediului
Evaluarea impactului uman asupra mediului și reabilitarea ecologică
Controlul și monitorizarea calității mediului
Inginerie și management
Proiectarea și managementul proiectelor
Finanțe
Management financiar și bancar
Contabilitate
Contabilitate și audit
Management
Gestionarea strategică a afacerilor
Managementul resurselor umane
Sociologie
Politici sociale și protecție socială
 
Dreptul de drept intern și internațional
 
Științe penale
 
Administrație și Management Public
 
Managementul afacerilor în turism
 
Managementul afacerilor în comerț
 
Administrarea afacerilor și negociere
 
Administrarea Afacerilor și Auditul Financiar
 
Management financiar și contabil
 
Management financiar și bancar
 
Managementul afacerilor internaționale
 
Afaceri Internaționale (în engleză)
 
Negocierea conflictelor și diplomația economică
 
Marketing și comunicare în afaceri
 
Studii de securitate și apărare
 
Interculturale anglo-americane (în engleză)
 
Traducere și comunicare interculturală (germană, franceză, italiană, spaniolă, arabă, japoneză)
 
Comunicare media și publicitate
 
Psihologie clinică și consiliere psihologică
 
Politici comunitare și intervenții sociale
 
Lege
 
Drept penal al afacerilor
 
Știinte Politice
 
Diplomație culturală
 
Fizica materialelor și aplicații
 
Managementul proiectelor tehnice și tehnologice
 
Leadership și managementul resurselor umane
 
Audit financiar contabil și consiliere
 
Managementul investițiilor Guvernanța economică europeană
 
Arta de a interpreta, metodele de schimbare a mijloacelor de exprimare
 
Regie teatru, film și TV
 
Geopolitică, Istorie și Relații Internaționale
 
Managementul Mediului și Dezvoltare Durabilă
 
Comunicări interculturale și traduceri profesionale
 

Programe de studii postuniversitare

Domeniul educației
Programe de studiu
Formare continuă și dezvoltare profesională
Web design
Funcționarea sistemului de transport feroviar
Informatică aplicată
Inginerie tehnologică asistată de calculator
Mașini și instalații din industria minieră
Contabilitate computerizată
Managementul produselor și serviciilor în instituțiile de credit și în instituțiile financiare nebancare
Managementul educației
Managementul activităților sportive
Managementul resurselor umane
Managementul serviciilor în instituțiile publice
Pregătire profesională a cadrelor didactice
Economie și automatizare
Electromecanică
Educatie tehnologica
Informatică
Transport
Programe de conversie a cadrelor didactice în învățământul secundar
Economie și spirit antreprenorial
Comerț, turism și servicii
 

Studii de doctorat

Programe de studiu
Durata
Jurnalism
6 semestre
Comunicare media și publicitate
4 semestre
 

Taxe generale și taxe de înscriere

în baza Ordonanței Guvernului nr. 22 din 29 august 2009, Monitorul Oficial nr. 599 din 31 august 2009.
Domeniul educației
Învățământ superior
Licență, Masterat, Rezidențiat
(euro/an)
Programe post-universitare
Doctorat
(euro/an)
Inginerie, Agricultură, Științe, Matematică și Matematică Aplicată, Sport
3000  -  3500
3000  -  3500
Arhitectură
3200  -  3700
3700  -  3900
Socio-umaniste, Psihologie, Economie
2500  -  3500
2100  -  3000
Sănătate
3500  -  4000
4000  -  7500
Muzică și artă
4500  -  5000
5000  -  5700
Interpretare muzicală, Teatru
7500  -  8000
8000  -  8500
Film
9500 - 10000
9500 - 10500
Taxe de înscriere: conform deciziei interne a fiecărei universități
Taxele trebuie plătite pentru un an universitar, inclusiv perioadele de practică. Există taxe suplimentare pentru cazare și masă.
 

Cerințe de înscriere pentru studenții străini din țări din afara UE

 1. Taxe de înscriere
 2. Formularul de înscriere în limba română / engleză completat și 2 fotografii
 3. Cererea de emitere a unei scrisori de acceptare (a se vedea Anexa 1) completată în toate rubricile, cu fotografii în dublu exemplar sau cu Scrisoarea de acceptare emisă de Ministerul Educației Naționale din România - Direcția Generală pentru Relații Internaționale și Afaceri Europene
 4. Copie și traducere legalizată a diplomei de Bacalaureat sau echivalent (pentru înscrierea în programele de studii universitare sau în anul pregătitor de limba română) autentificată de autoritățile competente ale fiecărei țări emitente
 5. Copia și traducerea legalizată a certificatului care atestă succesul în anul examenului de bacalaureat; pentru programe de masterat, Diplomă de licență și Supliment / Diplomă legalizată de Ambasadă și Ministerul Afacerilor Externe din fiecare țară emitentă
 6. Foi matricole - copii și traduceri, studii conexe
 7. Certificat de absolvire din anul pregătitor de limba română sau certificat de competență, B1 / B2, C1 / C2, după caz
 8. Copie a documentului care certifică reședința permanentă în străinătate
 9. Copia pașaportului
 10. Certificat medical (în limba engleză / franceză / română sau în orice limbă internațională) care să dovedească faptul că persoana înscrisă în studii nu are boli contagioase sau alte boli incompatibile cu profesia viitoare
 11. Certificat de naștere - copie
 12. Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată în limba română
Toate aceste documente trebuie trimise într-un format scanat la adresa de e-mail [email protected]
Persoană de contact: Doamna Sanda-Marina BĂDULESCU, profesor universitar doctor, director general al CSCE.
Numere de telefon: +40 744 378 117 sau +40 721 055 501
Follow us on Facebook  Follow us on Twitter  Follow us on LinkedIn  βTorrent  FastCast  PHP-Proxy  RSS-bridge