Centrul pentru Servicii Cetatenii Europene
 
 

Cerințe de înscriere pentru studenții străini din țări din afara UE

 1. Taxe de înscriere
 2. Formularul de înscriere în limba română / engleză completat și 2 fotografii
 3. Cererea de emitere a unei scrisori de acceptare (a se vedea Anexa 1) completată în toate rubricile, cu fotografii în dublu exemplar sau cu Scrisoarea de acceptare emisă de Ministerul Educației Naționale din România - Direcția Generală pentru Relații Internaționale și Afaceri Europene
 4. Copie și traducere legalizată a diplomei de Bacalaureat sau echivalent (pentru înscrierea în programele de studii universitare sau în anul pregătitor de limba română) autentificată de autoritățile competente ale fiecărei țări emitente
 5. Copia și traducerea legalizată a certificatului care atestă succesul în anul examenului de bacalaureat; pentru programe de masterat, Diplomă de licență și Supliment / Diplomă legalizată de Ambasadă și Ministerul Afacerilor Externe din fiecare țară emitentă
 6. Foi matricole - copii și traduceri, studii conexe
 7. Certificat de absolvire din anul pregătitor de limba română sau certificat de competență, B1 / B2, C1 / C2, după caz
 8. Copie a documentului care certifică reședința permanentă în străinătate
 9. Copia pașaportului
 10. Certificat medical (în limba engleză / franceză / română sau în orice limbă internațională) care să dovedească faptul că persoana înscrisă în studii nu are boli contagioase sau alte boli incompatibile cu profesia viitoare
 11. Certificat de naștere - copie
 12. Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată în limba română
Toate aceste documente trebuie trimise într-un format scanat la adresa de e-mail [email protected]
Persoană de contact: Doamna Sanda-Marina BĂDULESCU, profesor universitar doctor, director general al CSCE.
Numere de telefon: +40 744 378 117 sau +40 721 055 501
Follow us on Facebook  Follow us on Twitter  Follow us on LinkedIn  βTorrent  FastCast  PHP-Proxy  RSS-bridge